Formulář pro reklamaci

Formulář pro reklamaci

Adresát:               Mensa České republiky

                              Španielova 1111/19, 16300 Praha 6 – Řepy

Kancelář Praha – CIIRC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: